Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:15:07
-01:05:48
+01:08:56
5564 1193
K30 : 529
223 / 268
-00:34:47
+00:57:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii