Adam Śledź

I-Sport/BKB Bakcyl
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:19:55
-02:07:51
+00:14:58
56 55
M20 : 17
1
2 / 93
-01:41:13
+00:02:18
01:20:00
-02:00:55
+00:13:49
65 62
M20 : 21
1
1 / 75
-01:44:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii