Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:34:16
-00:46:39
+01:28:05
6460 1608
K30 : 699
256 / 271
-00:27:00
+01:19:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii