Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:48:04
-00:32:51
+01:41:53
6647 1718
K20 : 398
113 / 116
-00:23:50
+01:32:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii