Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:51:18
-00:29:37
+01:45:07
6671 1735
K30 : 753
266 / 267
-00:00:28
+01:32:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii