Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:45:33
-00:35:22
+01:39:22
6630 1708
K20 : 397
112 / 116
-00:26:21
+01:29:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii