Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
02:09:08
+00:37:42
5 4
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii