Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:58:11
-01:06:24
+00:53:57
2436 2058
M50 : 243
71 / 101
-00:52:58
+00:38:07
02:10:24
-01:17:22
+01:05:27
4862 3861
M40 : 1388
118 / 166
-00:36:49
+00:57:41
02:05:02
-01:15:53
+00:58:51
4576 3807
M40 : 1372
138 / 189
-00:51:32
+00:41:20
01:53:49
-01:29:12
+00:50:17
3338 2954
M40 : 1027
116 / 235
-01:17:20
+00:33:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii