Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:53:47
-01:10:48
+00:49:33
2018 1751
M40 : 678
74 / 141
-01:05:21
+00:46:31
01:41:04
-01:39:51
+00:34:53
1215 1142
M30 : 501
57 / 329
-01:11:03
+00:21:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii