Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
02:35:56
-00:28:39
+01:31:42
3960 2976
M70 : 6
1 / 1
02:06:06
-01:21:40
+01:01:09
4402 3587
M70 : 5
3 / 4
-00:07:45
+00:05:27
02:09:04
-01:11:51
+01:02:53
5032 4085
M70 : 7
5 / 7
-00:54:18
+00:15:57
02:18:25
-01:04:36
+01:14:53
6421 4921
M60 : 68
3 / 5
-00:27:46
+00:19:17
02:21:29
-01:12:03
+01:16:38
4674 3750
M60 : 66
4 / 6
-00:24:51
+00:21:21
02:25:30
-00:51:59
+01:21:38
5266 4127
M60 : 60
5 / 6
-00:08:56
+00:19:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii