Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
01:14:20
+00:35:57
6 6
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii