Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:53:18
-01:24:11
+00:49:26
2152 1975
M20 : 389
32 / 93
-01:19:26
+00:37:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii