Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:26
-02:07:35
+00:11:54
23 22
M20 : 9
3 / 206
-01:26:11
+00:01:05
01:19:38
-01:57:51
+00:15:46
26 24
M20 : 15
4 / 171
-01:44:09
+00:13:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii