Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:26:07
-02:07:25
+00:21:16
85 79
M20 : 15
2 / 75
-01:15:07
+00:13:40
01:24:32
-01:52:57
+00:20:40
71 67
M20 : 27
1 / 52
-01:18:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii