Jan Baran

Team Kopeć
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:24:05
-02:03:41
+00:19:08
137 134
M30 : 66
8
7 / 254
-01:38:20
+00:08:23
00:17:21
-00:31:23
+00:02:35
29 28
M30 : 8
2
1 / 107
-00:26:17
00:19:22
-00:31:42
+00:04:22
57 52
M30 : 19
1
4 / 77
-00:19:01
+00:01:19
01:32:47
-01:44:42
+00:28:55
297 285
M20 : 77
2
15 / 255
-01:36:09
+00:28:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii