Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:59:45
-01:33:47
+00:54:54
2528 2246
M30 : 1010
125 / 259
-00:56:50
+00:38:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii