FAQ

Zgłoszenie i opłata

Kiedy, gdzie i o której godzinie jest start 4F Półmaratonu Praskiego i 4F Piątki Praskiej?

4F Półmaraton Praski oraz 4F Piątka Praska wystartują w sobotę –  31 sierpnia 2018r. z błoni PGE Narodowego.

Start 4F Piątki Praskiej odbędzie się o godz. 19:30.

Start Półmaratonu Praskiego odbędzie się o godz. 20:30. Poza pierwszymi 50-cioma finiszującymi zawodnikami czas mierzony każdemu Uczestnikowi to tzw. czas netto. Mierzenie czasu biegu rozpoczyna się dopiero w momencie przekroczenia przez danego Uczestnika linii Startu, a zakończenie pomiaru w momencie przebiegnięcia linii mety.  Dlatego nie ma potrzeby „przepychania się” na Starcie – ustawiając się w strefie czasowej odpowiadającej Twoim możliwościom zapewnisz sobie i innym optymalne warunki od samego początku biegu.  

W jaki sposób mogę zgłosić się do startu?

1. Zgłoszenia do udziału w 4F Półmaraton Praski oraz do biegu 4F Piątka Praska przyjmowane są tylko poprzez stronę internetową www.polmaratonpraski.pl.

2. Każdy uczestnik musi samodzielnie zapisać się korzystając ze swojego indywidualnego konta.
Nie ma możliwości aby na koncie jednej osoby zarejestrować kilka innych osób.

3. Na górnym pasku na stronie znajduje się zakładka „Rejestracja”. Po jej kliknięciu wyświetli się formularz.

4. Rejestracja do biegu składa się z dwóch etapów:

  • Założenia konta w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zawierającego dane osobowe oraz kontaktowe.
  • Rejestrację (zapisanie się) do wybranego wydarzenia – należy wybrać wydarzenie na które chce się zgłosić udział (Półmaraton Praski lub 4F Piątka Praska)  i dokonać opłaty startowej.

Samo założenie konta w systemie, nie oznacza rejestracji (zapisania się) do żadnego z wydarzeń.

5. Na podstronie z opłatami należy wybrać ewentualne opcje dodatkowe, a następnie opcję „Dokonaj Opłaty Startowej”.

Uczestnik zostanie przeniesiony do serwisu payu.pl, gdzie należy wybrać  płatność.

6. Po zakończeniu tego procesu przeglądarka przekieruje automatycznie z powrotem na stronę biegu z informacją o stanie rejestracji Uczestnika (płatność dociera do naszego systemu momentalnie lub do trzech dni roboczych).

  • Na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o nadanym numerze startowym. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych / złego adresu email czy zakwalifikowania jako spam), status rejestracji można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
  • Jeżeli, mimo wykonania tych kroków, nazwisko wraz z numerem startowym nie pojawia się na liście startowej, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy na adres: biuro@polmaratonpraski.pl wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty.

Pamiętaj, że faktyczne zapisanie się do udziału w biegu wymaga dokonania zgłoszenia na wybrane wydarzenie i zaksięgowania opłaty startowej. Po zaksięgowaniu opłaty Twoje nazwisko oraz numer startowy pojawią się na liście startowej. Dopóki nie masz numeru startowego nie jesteś zarejestrowany/a (zapisany/a) na bieg.

Czy mogę ze swojego konta zarejestrować na bieg inną osobę / grupę osób?

Nie. Nie ma takiej możliwości. Każdy uczestnik musi samodzielnie się zarejestrować się na bieg ze swojego indywidualnego konta.

Moja firma chciałaby zapisać na bieg grupę pracowników i zapłacić fakturą pro-forma. Co należy zrobić?

Proces zapisów „firmowych” nie jest w pełni automatyczny. Dlatego zastosuj się do poniższej instrukcji:

1. Zgłoszenia do udziału w 4F Półmaraton Praski oraz do biegu 4F Piątka Praska przyjmowane są tylko poprzez stronę internetową www.polmaratonpraski.pl.

2. Każdy uczestnik grupy musi samodzielnie założyć swoje konto w panelu rejestracyjnym poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Nie ma możliwości aby na koncie jednej osoby zarejestrować kilka innych osób.

3. Na górnym pasku na stronie znajduje się zakładka „Rejestracja”. Po jej kliknięciu wyświetli się formularz.

4. Rejestracja do biegu składa się z dwóch etapów:

a) Założenia konta w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zawierającego dane osobowe oraz kontaktowe.
Każdy z Uczestników grupy w Formularzu Rejestracyjnym musi wpisać nazwę grupy. Pamiętaj aby każdy Uczestnik wpisał taką samą nazwę Waszej grupy / firmy w odpowiednim polu.
Samo założenie konta w systemie, nie oznacza rejestracji (zapisania się) do żadnego z wydarzeń.

b) Ponieważ w takich przypadkach proces rejestracji do biegu i tym samym nadania numerów startowych nie jest w pełni automatyczny dlatego Koordynator grupy na adres biuro@polmaratonpraski.pl powinien przesłać listę zarejestrowanych w systemie Uczestników wraz z informacją:

  • Numer Identyfikacyjny każdego Uczestnika (z zakładki Ustawienia/Moje Konto)
  • Imię i Nazwisko Uczestnika,
  • Datę urodzenia lub e-mail Uczestnika
  • na który bieg dany Uczestnik ma być zarejestrowany (półmaraton czy 5km),
  • danymi do faktury pro-forma wraz z adresem e-mail na jaki ma być wysłana.
  • preferowany rozmiar koszulki dla każdego Uczestnika (rozmiar koszulki jest przydzielany w chwili nadawania numeru startowego)

c. Na podstawie w/w danych Organizator prześle na podany przez Koordynatora grupy adres e-mail fakturę pro-forma.

d. Po otrzymaniu płatności Organizator nada numery startowe zgłoszonym i zarejestrowanym w systemie Uczestnikom grupy oraz przypisze preferowane/dostępne rozmiary koszulek – zakończy proces rejestracji Uczestników grupy.

UWAGA!. Koordynator zanim prześle listę z Uczestnikami musi upewnić się, że każdy z uczestników założył konto w systemie. W przeciwnym razie nie będzie możliwe dokończenie rejestracji grupy i nadanie numerów startowych.

Czy podanie adresu e-mail jest niezbędne?

Tak. Podanie adresu e-mail jest niezbędne aby założyć swoje konto i dokonać rejestracji na bieg. 

Czy istnieje limit zapisów?

Tak. Limit to 9 000 zgłoszeń na 4F Półmaraton Praski oraz 3 500 na 4F Piątkę Praską.

Nie mogę wybrać „mojego” rozmiaru / typu koszulki.

Zanim wybierzesz rozmiar koszulki weź pod uwagę, że rozmiarówka może różnić się w porównaniu z koszulkami z poprzednich edycji imprezy dlatego zanim zaznaczysz swój preferowany rozmiar sprawdź rozmiarówkę koszulek na stronie www.polmaratonpraski.pl w zakładce Opłata/Pakiet Startowy.

Preferowane rozmiary koszulek będą wydawane zgodnie z kolejnością rejestracji – im wcześniejsze zapisanie się na bieg (dokonanie opłaty startowej), tym większa pewność, że dany rozmiar jest jeszcze dostępny.

Ze względu na procedurę zamawiania koszulek, która nakłada na Organizatora konieczność złożenia zamówienia z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, nie możemy zagwarantować pełnej dostępności oczekiwanych rozmiarów / typów koszulki wszystkim Uczestnikom. Może się zdarzyć, że podczas dokonania zapisu na bieg nie będzie już dostępnego określonego rozmiaru. Należy wtedy wybrać rozmiar najbardziej pasujący do preferowanego.

Nie ma wymogu startu w naszej koszulce.

Jaka jest wysokość opłaty rejestracyjnej na 4F Półmaraton Praski i 4F Piątka Praska?

Dla 4F Półmaratonu Praskiego obowiązują trzy przedziały Opłaty Rejestracyjnej:  

I przedział – dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 201 do 4000 wynosi 99 zł,

II przedział – dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 4001 do 7000 wynosi 119 zł,

III przedział – dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 7001 do 9000 wynosi 139 zł.

Dla 4F Piątki Praskiej obowiązują trzy przedziały Opłaty Rejestracyjnej:

I przedział – dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 101 do 1500 wynosi 59 zł,

II przedział – dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 1501 do 3000 wynosi 69 zł,

III przedział – dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 3001 do 3500 wynosi 79 zł.

 

Numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

Czy mogę zapisać się na bieg w Biurze Zawodów?

Tak. Jednak zanim zdecydujesz się na zakup w Biurze Zawodów sugerujemy kontakt na adres: biuro@polmaratonpraski.pl lub tel. 885 155 177 aby sprawdzić dostępność numerów startowych.

Czy w biegach mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie?

Prawo uczestnictwa w 4F Półmaratonie Praskim mają wszystkie osoby, które w dniu półmaratonu mają ukończone 16 lat.

Prawo uczestnictwa w 4F Piątce Praskiej mają wszystkie osoby, które w dniu biegu mają ukończone 14 lat.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dalej jako: „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego”) dostępny na www.polmaratonpraski.pl  o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Czy w biegach mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne i osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Czy prowadzona jest dla nich osobna klasyfikacja?

Organizator zachęca osoby niepełnosprawne do udziału w imprezie.

Dopuszczone do biegu będą wyłącznie osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim.
Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach: z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.

Osobna klasyfikacja Uczestników niepełnosprawnych i Uczestników poruszających się na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim (bez przystawki) jest prowadzona w 4F Półmaratonie Praskim.

W biegu towarzyszącym 4F Piątka Praska prowadzona jest wyłącznie klasyfikacja open.

Co zrobić, jeśli nie ma mojego nazwiska na liście startowej?

Sprawdź czy dokonałeś opłaty za start. Pamiętaj, że rejestracja ma dwa etapy (założenie konta i zgłoszenie na bieg). Możliwe, że wykonałeś tylko pierwszy krok –założyłeś konto, ale nie zgłosiłeś się na bieg. Aby zarejestrować się do wydarzenia należy dokonać opłaty.
W tym celu zaloguj się na swoim koncie i kliknij odpowiedni przycisk, który umożliwi Ci przejście do płatności i sfinalizowanie jej przez PayU.

Jeżeli, mimo wykonania tych kroków, nazwisko wraz z numerem startowym nie pojawia się na liście startowej, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy na adres: biuro@polmaratonpraski.pl wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty.

Co zrobić, jeżeli przy moim nazwisku nie ma numeru, mimo że wniosłem Opłatę Rejestracyjną?

Pamiętaj, że zaksięgowanie wpłaty na koncie i przypisanie jej do Twojego nazwiska może potrwać nawet kilka dni.
Jeżeli po 2 dniach roboczym od dokonania opłaty startowej wciąż nie masz numeru, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy na adres: biuro@polmaratonpraski.pl wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty.

Po rejestracji oraz wniesieniu opłaty nie otrzymałem potwierdzenia oraz nadanego numeru startowego.

Jeżeli po potwierdzonej przez serwis PayU wpłacie nie masz nadanego numeru skontaktuj się niezwłocznie na adres mail: biuro@polmaratonpraski.pl załączając potwierdzenie wpłaty.

Czy mam możliwość dokonania opłaty za bieg zwykłym przelewem na poczcie? Jeśli tak, to na jakie konto?

W wyjątkowych sytuacjach istnieje taka możliwość. Prosimy o kontakt z biurem biuro@polmaratonpraski.pl w celu otrzymania numeru konta oraz dodatkowych instrukcji.

Czy zostanie zwrócona mi Opłata Rejestracyjna jeśli zrezygnuję z biegu?

Nie. Wniesiona Opłata Rejestracyjna nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na kolejną edycję imprezy.

Czy można zrezygnować z uczestnictwa w 4F Półmaratonie Praskim lub 4F Piątce Praskiej?

Po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty rejestracyjnej, można zrezygnować z udziału w biegu, jednak wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

W wyjątkowych sytuacjach takich jak kontuzja lub choroba, Uczestnik może przenieść Opłatę Rejestracyjną na innego Uczestnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem. Takie wyjątkowe przeniesienie Opłaty Rejestracyjnej wraz z numerem startowym wiąże się z opłatą 20 zł tytułem kosztów operacyjnych i może być sfinalizowane najpóźniej do  21.08.2018 r. Po tym terminie nie ma możliwości przeniesienia Opłaty Rejestracyjnej.

W celu przeniesienia Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik deklarujący przekazanie Opłaty innej osobie musi przesłać prośbę o przeniesienie Opłaty na adres biuro@polmaratonpraski.pl podając imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje oraz imię, nazwisko i datę urodzenia (lub adres e-mail) osoby na którą Opłata ma zostać przepisana.
Uczestnik na którego ma zostać przepisana Opłata musi najpóźniej do 21.08.2019r. zarejestrować swoje konto w Formularzu Rejestracyjnym oraz dokonać opłaty 20 zł tytułem kosztów operacyjnych na podany przez organizatora numer rachunku bankowego. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

Czy za pomiar czasu jest pobierana opłata?

Koszty związane z pomiarem czasu oraz za chip są zawarte w Opłacie Rejestracyjnej. Chip do pomiaru czasu jest jednorazowy, umiejscowiony w numerze startowym. Nie wolno odrywać chipa od numeru.

Czy istnieje możliwość otrzymania faktury?

Tak. Faktura może zostać wystawiona maksymalnie do 3 miesięcy od daty imprezy. W tym celu na adres mailowy biuro@polmaratonpraski.pl należy przesłać dane do faktury, dane Uczestnika/ów wraz z numerami startowymi oraz informację w jakiej formie (pdf czy papierowa) oraz na jaki adres mamy przesłać fakturę (mailem czy pocztą). Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

Czy wymagane jest zaświadczenie z badania lekarskiego, aby wziąć udział w 4F Półmaratonie Praskim oraz 4F Piątce Praskiej?

Nie. Natomiast zapisując się do biegu Uczestnik akceptuje Regulamin, zgodnie z którym udział w biegu odbywa się na własną odpowiedzialność, a Uczestnik jest świadom zagrożeń z tego wynikających. Ponadto, podczas odbioru pakietu startowego wymagane jest wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne w panelu Uczestnika), zawierające akceptację Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w biegu.

Jak mogę edytować swoje dane na koncie?

Po zalogowaniu się na swoje konto, można zmienić niektóre dane w zakładce Ustawienia.  Po pierwszej rejestracji do wydarzeń, niektórych danych nie będzie można samodzielnie zmienić, jeśli zajdzie taka potrzeba – należy przesłać prośbę o zmianę na adres biuro@polmaratonpraski.pl

Aby usunąć swoje dane z serwisu, prosimy także o kontakt z biuro@polmaratonpraski.pl , usunięte zostaną informacje dotyczące uczestnika z systemu, w tym także wyniki z poprzednich biegów.

Nie pamiętam hasła do logowania.

Na stronie z polami do logowania, znajduje się link opisany jako “Reset Hasła”.

Po jego kliknięciu przejdziesz na stronę, gdzie podajesz swój adres email wpisany podczas zakładania konta.

Po skorzystaniu z formularza – na podany adres email zostanie wysłany link do ustanowienia nowego hasła.

Powyższy link będzie aktywny przez 1 godzinę. W przypadku gdy email nie pojawi się w skrzynce odbiorczej prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM lub innej w programie pocztowym filtrującym wiadomości.

W ubiegłych edycjach na moim koncie zapisałem/am na bieg kilka osób dlaczego teraz nie mogę dokonać grupowej rejestracji? Co należy zrobić aby te osoby zapisać na bieg?

Jeśli na Twoim koncie uczestnika znajdują się profile innych osób (np. członków rodziny lub znajomych, którym opłacany był udział) zawierające wyniki biegów, muszą one zostać przeniesione na indywidualne konta, jeśli nadal osoby te będą chciały mieć do nich dostęp.

Profile innych osób przypisanych do Twojego konta możesz sprawdzić w zakładce Ustawienia/Profile po zalogowaniu się na swoje konto (jeśli nie będzie tej zakładki, oznacza to, że na Twoim koncie nie znajdują się inne profile uczestników z wynikami biegów).

Aby sprawdzić, czy system prawidłowo przypisał Ciebie jako głównego użytkownika konta, wejdź również w zakładkę Ustawienia/Profile. Jeśli system nie przypisał Cię automatycznie, wybierz odpowiednią opcję, by określić siebie jako domyślnego uczestnika.

Jeśli chcesz przepisać dane z wynikami innego uczestnika na inne konto:
1.      Poproś tę osobę o założenie nowego (swojego) konta i podanie adresu email, jaki został użyty przy zakładaniu nowego konta.
2.      Poinformuj nas pisząc na biuro@polmaratonpraski.pl, którego z uczestników przypisanych do Twojego konta przenieść na nowe (podając nam adres email tej osoby użyty do założenia konta).

Pakiet Startowy

Kiedy i gdzie mogę odebrać pakiet startowy?

Pakiety można odebrać w Biurze Zawodów zlokalizowanym w Warszawie, Soho Factory, ul.Mińska 25, Hala nr 19 w następujących terminach:

24.08 sobota 11:00 – 21:00
25.08 niedziela Biuro nieczynne
26.08 poniedziałek 12:00 – 20:00
27.08 wtorek 12:00 – 20:00
28.08 środa 12:00 – 20:00
29.08 czwartek 12:00 – 20:00
30.08 piątek 12:00 – 20:00
31.08 sobota – dzień startu 9.00 – 17.00 – dla osób spoza Warszawy.

Należy zgłosić się odpowiednio wcześniej – po godz. 17:00 nie będzie możliwości odebrania pakietu.

Czy mogę odebrać pakiet startowy w dniu imprezy?

Tak. Jednak ten dzień jest przeznaczony głównie dla osób spoza Warszawy. Prosimy zwrócić uwagę, że punkt wydawania pakietów zostanie zamknięty o godz. 17:00. Po tym czasie nie będzie możliwości odbioru pakietu dlatego należy zgłosić się z odpowiednim wyprzedzeniem.

Co trzeba mieć ze sobą aby odebrać pakiet startowy?

Aby odebrać pakiet startowy należy mieć ze sobą:

– wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji – pisemny oryginał (potwierdzenie to będzie dostępne do wydruku na Twoim profilu od 17.08.2019),
– Twój dokument tożsamości (do okazania)

Czy mogę odebrać pakiet za inną osobę?

Preferowany jest odbiór osobisty. Jeśli jednak dany Uczestnik nie ma możliwości osobistego odbioru w wyznaczonym terminie możesz odebrać jego/jej pakiet. W tym celu musisz mieć ze sobą:

– wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji tej osoby – pisemny oryginał (potwierdzenie będzie dostępne do wydruku na profilu Uczestnika po 17.08.2019),
– kserokopię jej/jego dokumentu tożsamości (do okazania),
– swój dokument tożsamości (do okazania),
– upoważnienie do odbioru pakietu dostępny na www.polmaratonpraski.pl

Upoważnienie do odbioru pakietu 4F Półmaraton Praski

Upoważnienie do odbioru pakietu 4F Piątka Praska

Czy mogę zmienić rozmiar koszulki?

Możliwość wyboru odpowiedniego rozmiaru koszulki startowej każdy Uczestnik ma tylko w momencie faktycznego zapisu na bieg poprzez dokonanie Opłaty Rejestracyjnej. Potem nie ma możliwości zmiany rozmiaru koszulki na inny niż podany podczas zapisu. Przy odbiorze pakietu startowego również nie ma możliwości wymiany koszulki na inną. Prosimy o uważny wybór i sprawdzenie, który rozmiar jest najbardziej odpowiedni.

Zanim wybierzesz rozmiar koszulki weź pod uwagę, że rozmiarówka może różnić się w porównaniu z koszulkami z poprzednich edycji dlatego zanim zaznaczysz preferowany rozmiar sprawdź rozmiarówkę koszulek na stronie www.polmaratonpraski.pl w zakładce Opłata Startowa /Pakiet Startowy.

Czy muszę startować w koszulce otrzymanej w pakiecie startowym?

Jest to zalecane, jednak nie ma takiego wymogu. Warunkiem udziału w biegu jest natomiast przypięcie numeru startowego z przodu koszulki.

Start i trasa

Czy na miejscu jest szatnia/depozyt?

Tak, na miejscu imprezy będzie szatnia oraz zorganizowany depozyt rzeczy, które można zostawić na czas biegu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Zagubienie numeru startowego przez uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę.

Prosimy wziąć pod uwagę, że depozyt nie jest przechowalnią bagażu. Duże gabarytowo bagaże (np. torby podróżne) nie będą mogły być  przyjęte. Gościom spoza Warszawy sugerujemy skorzystanie z przechowalni bagażu dostępnych np. w hotelu, na dworcach kolejowych, autobusowych lub pozostawienie w samochodzie.

Gdzie powinien być przypięty numer startowy?

Numer startowy musi być przypięty za pomocą agrafek do koszulki, na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji zabronione jest przekazanie numeru startowego innemu uczestnikowi, zasłanianie numeru.

Czy na punktach odświeżania można stawiać swoje odżywki?

Nie. Organizator nie przyjmuje odżywek od Uczestników.

W jakiej odległości oznaczone są kilometry na trasie?

Pionowe oznaczenia są umieszczone co kilometr.

Czy bieg prowadzony jest przez pacemakerów?

Pacemakerzy prowadzą zawodników biegu 4F Półmaraton Praski.

Nie ma pacemakerów w biegu towarzyszącym 4F Piątka Praska.

Jak mierzony jest czas biegu?

Pomiar czasu podczas 4F Półmaraton Praski i 4F Piątka Praska zapewnia firma Datasport. Każdy Uczestnik otrzyma w pakiecie startowym numer startowy zintegrowany z chipem elektronicznym odpowiedzialnym za pomiar czasu. Aby czas został prawidłowo zmierzony, numer startowy należy przyczepić do koszulki okolicznościowej otrzymanej w pakiecie startowym.

Czas mierzony każdemu Uczestnikowi to tzw. czas netto. Mierzenie czasu biegu rozpoczyna się dopiero w momencie przekroczenia przez danego Uczestnika linii startu, a zakończenie pomiaru w momencie przebiegnięcia linii mety.

Dlatego nie ma potrzeby „przepychania się” na Starcie – ustawiając się w strefie czasowej odpowiadającej Twoim możliwościom zapewnisz sobie i innym dobre warunki od samego początku biegu.  

50-ciu pierwszych finiszujących zawodników są klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od strzału startera.

Czy klasyfikacja jest według czasów brutto (czyli czasu liczonego od strzału startera) czy netto (od chwili przebiegnięcia linii startu)?

Klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto zawodników, liczonych od momentu przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety, za wyjątkiem 50-ciu pierwszych finiszujących zawodników, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od strzału startera.

Dlatego nie ma potrzeby „przepychania sięna Starcie – ustawiając się w strefie czasowej odpowiadającej Twoim możliwościom zapewnisz sobie i innym dobre warunki od samego początku biegu.  

Jaki jest limit czasu na pokonanie dystansu?

Limit czasu w biegu 4F Piątka Praska wynosi 45 minut.

Limit czasu w 4F Półmaraton Praski wynosi 3 godziny.  

UWAGA!

Uczestnicy 4F Półmaratonu Praskiego, którzy nie zameldują się na punkcie pomiaru czasu:

– na 10 kilometrze po upływie 1 godziny i 25 minut
– na 15 kilometrze po upływie 2 godzin i 10 minut

od momentu przekroczenia linii startu są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem „Koniec Biegu”.

Czy mogę biec ze słuchawkami?

Tak. Jednak z uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych zawodników upewnij się, że słuchając muzyki cały czas kontrolujesz to co dzieje się wokół Ciebie (np. słyszysz ostrzeżenia).

Czy 4F Półmaraton Praski i 4F Piątka Praska mają atesty PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki)?

Tak. Oba biegi mają atesty  PZLA. Wszystkich Uczestników obowiązują przepisy PZLA .

Meta i wyniki

Jak mogę sprawdzić wyniki biegu?

Wyniki można sprawdzać bezpośrednio na stronie firmy Datasport, obsługującej pomiar czasu  – www.online.datasport.pl

Wstępne wyniki będą  także dostępne na stronie www.polmaratonpraski.pl bezpośrednio po biegu.
Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 15 dni od daty zakończenia biegu.

Aby sprawdzić swoje wyniki można odnaleźć się na liście startowej i kliknąć swoje nazwisko lub po zalogowaniu na konto, wejść w zakładkę Wyniki.

Jeżeli w przeciągu 48 godzin od zakończenia biegu, brak jest Twojego wyniku skontaktuj się z nami  na adres: biuro@polmaratonpraski.pl

Czy otrzymam wynik SMSem?

Tak – jeśli w formularzu rejestracyjnym numer telefonu został wpisany w odpowiednie pole.

Czy będzie można skorzystać na mecie z prysznica?

Tak. Prysznice będą znajdować się placu imprezy.

Kiedy mogę otrzymać Certyfikat uczestnictwa z wynikami?

Certyfikat ukończenia 4F Półmaraton Praski i 4F Piątki Praskiej wraz z oficjalnymi wynikami biegu będą możliwe do pobrania ze strony internetowej w ciągu 15 dni po imprezie. W trosce o środowisko dyplomy te nie są wysyłane  w postaci papierowej.

Czy mogę sprawdzić moje wyniki z poprzednich edycji imprezy?

Tak. Wyniki z poprzednich edycji biegów, można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce wyniki.

Inne

Czy w dniu biegu mogę poruszać się komunikacją miejską bezpłatnie?

Nie. W dniu biegu komunikacja miejska jest płatna.

Czy dostępne są parkingi dla uczestników?

Nie. Organizator nie ma możliwości zabezpieczenia wystarczającej powierzchni parkingowej. Sugerujemy zaparkowanie samochodu w okolicach stacji metra, dworca kolejowego, SKM, przystanków innej komunikacji miejskiej.

Jakie były temperatury w dniu imprezy w ostatnich latach?

W ostatnich kilkunastu latach średnia temperatura w dniu 31 sierpnia wynosiła: o godz. 20:00 – ok. 15°C-17°C a o północy – ok.14°C.  Średnia prędkość wiatru to od 1 do 2 km/godz.

Czy na placu imprezy jest punkt Rzeczy Znalezionych?

Tak. Wszystkie rzeczy znalezione należy przekazać do Punktu Informacji na placu imprezy.

W jaki sposób mogę przekazać uwagi dotyczące imprezy?

Chętnie zapoznamy się ze wszystkimi opiniami, sugestiami, które mogą pomóc w jeszcze lepszej organizacji imprezy.

Ewentualne protesty dotyczące wyników prosimy składać w  czasie 3 dni od zakończenia po biegu na adres biuro@bpolmaratonpraski.pl lub pisemnie listem poleconym na adres: Stowarzyszenie Warszawski Klub Biegacza, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 9 pok.124. Protesty te będą rozpatrywane w ciągu 3 dni od daty ich otrzymania zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 15 dni po imprezie. Wszelkie inne skargi można składać w terminie 14 dni po imprezie.

Jestem zainteresowany wolontariatem podczas imprezy. Gdzie mogę znaleźć informację na temat wolontariatu i jak się zgłosić?.

Podczas imprezy Wolontariusze są kluczowymi członkami naszego zespołu! Jeżeli chcesz być częścią naszej imprezy, poznać nowych ludzi, poczuć moc emocji koniecznie zgłoś się do nas! Informacje dotyczące wolontariatu znajdują się na stronie www.polmaratonpraski.pl w zakładce Wolontariat. Jeżeli nadal nie znalazłeś tam odpowiedzi na swoje pytania skontaktuj się na adres: wolontariat@polmaratonpraski.pl

Jak mogę zapisać się na e-newsletter?

Na swoim koncie, w zakładce Ustawienia zaznacz odpowiednie pole.

Gdzie mogę kupić zdjęcia z biegu?

Przy Twoim wyniku znajduje się link do zdjęcia w serwisie FotoMaraton.

Czy mogę kupić koszulkę z poprzednich edycji imprezy?

Koszulkę z ostatniej edycji z 2018 można dokupić jako dodatkową koszulkę promocyjną podczas rejestracji na najbliższą imprezę.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a koszulką z lat 2014-2017 to niektóre z nich są nadal dostępne.  Zwróć uwagę, że rozmiarówki różnią się między edycjami.

Skontaktuj się z nami na biuro@polmaratonpraski.pl, żeby sprawdzić czy dostępna jest koszulka, którą jesteś zainteresowany/a. Napisz w mailu która dokładnie koszulka Cię interesuje (z Półmaratonu Praskiego czy z 4F Piątki Praskiej, z której edycji, jaki rozmiar, kobieca czy męska). 

Gdzie znajdę odpowiedzi na inne pytania niż te zawarte w FAQ?

Odpowiedzi na pytania znajdziesz w Regulaminie oraz na stronie www.polmaratonpraski.pl. Jeżeli nadal nie znalazłeś tam odpowiedzi na swoje pytania skontaktuj się na adres biuro@polmaratonpraski.pl lub telefonicznie 885 155 177.