Często zadawane pytania

Czy na miejscu jest szatnia?

Tak, na miejscu imprezy w dniu 02.09.2017 r. będzie zorganizowany depozyt rzeczy, które można zostawić tam na czas biegu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Brak właściwego rozmiaru i typu koszulki.

Ze względu na procedurę zamawiania koszulek, która nakłada na Organizatora konieczność złożenia zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem, nie możemy zagwarantować pełnej dostępności oczekiwanych rozmiarów oraz typów koszulki wszystkim Uczestnikom. Może się zdarzyć, że podczas wypełniania formularza rejestracyjnego nie będzie już dostępnego określonego rozmiaru lub typu koszulki z powodu wyczerpania zapasów magazynowych. Należy wtedy wybrać typ i rozmiar najbardziej pasujące do oczekiwanego.

Preferowane rozmiary koszulek będą wydawane zgodnie z kolejnością rejestracji (im wcześniejsza i szybsza rejestracja, tym pewność, że dany rozmiar jest jeszcze dostępny). W przypadku braku żądanego rozmiaru wydany będzie rozmiar najbliższy określonemu podczas rejestracji.

Możliwość wyboru odpowiedniego rozmiaru koszulki startowej każdy uczestnik ma TYLKO w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego. Po dokonaniu rejestracji NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY rozmiaru koszulki na inny niż podany podczas rejestracji. Przy odbiorze pakietu startowego również NIE MA MOŻLIWOŚCI WYMIANY koszulki na inną. Prosimy o uważny wybór i sprawdzenie, który rozmiar pasuje najlepiej.

Warto pamiętać, aby podczas odbioru pakietu startowego sprawdzić w obecności osób wydających pakiet, czy otrzymany rozmiar koszulki jest właściwy, zgodny z podanym w formularzu rejestracyjnym.

Czy mogę zmienić rozmiar koszulki?

Możliwość wyboru odpowiedniego rozmiaru koszulki startowej każdy Uczestnik ma TYLKO w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego. Po dokonaniu rejestracji NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY rozmiaru koszulki na inny niż podany podczas rejestracji. Przy odbiorze pakietu startowego również NIE MA MOŻLIWOŚCI WYMIANY koszulki na inną. Prosimy o uważny wybór i sprawdzenie, który rozmiar pasuje najlepiej.

Czy istnieje możliwość otrzymania faktury?

Tak, istnieje taka możliwość. Bardzo proszę o przesłanie na adres mailowy biuro@polmaratonpraski.pl danych wraz z informacją, za jakiego Uczestnika faktura ma być wystawiona w ciągu siedmiu dni od dokonania opłaty rejestracyjnej. Dokument wyślemy pocztą, dlatego też prosimy o adres do korespondencji.

Jak mierzony jest czas biegu?

Pomiar czasu podczas BMW Półmaraton Praski zapewnia firma Datasport. Każdy Uczestnik otrzyma w pakiecie startowym numer startowy zintegrowany z chipem elektronicznym odpowiedzialnym za pomiar czasu. Aby czas został prawidłowo zmierzony, numer startowy należy przyczepić do koszulki okolicznościowej otrzymanej w pakiecie startowym.

Czas mierzony każdemu Uczestnikowi to tzw. czas netto. Mierzenie czasu biegu rozpoczyna się dopiero w momencie przekroczenia przez danego Uczestnika linii startu, a zakończenie pomiaru w momencie przebiegnięcia linii mety.

Aby sprawdzić wynik biegu, należy zalogować się w zakładce „Konto”. Przy nazwisku wybranej osoby będzie widoczny czas biegu. Po kliknięciu na wynik otworzy się nowa podstrona zawierająca tabelę ze szczegółowymi danymi statystycznymi dotyczącymi biegu. W tabeli będzie również link do pobrania certyfikatu uczestnictwa (dyplomu).

Wyniki można również sprawdzać na stronie firmy Datasport, obsługującej pomiar czasu  – www.online.datasport.pl.

Jeżeli przy Twoim nazwisku brak rezultatu w przeciągu 48 godzin od zakończenia biegu, to skontaktuj się z nami (biuro@polmaratonpraski.pl). Organizator zastrzega sobie możliwość nieopublikowania wyników w przypadku problemów technicznych lub konieczności ich weryfikacji.

Czy klasyfikacja jest według czasów brutto (czyli czasu liczonego od strzału startera) czy netto (od chwili przebiegnięcia linii startu)?

Klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto zawodników, liczonych od momentu przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety, za wyjątkiem 50-ciu pierwszych finiszujących zawodników, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od strzału startera.

Jaki jest limit czasu?

Limit czasu w BMW Półmaraton Praski wynosi 3 godziny 30 minut.

Kiedy są rozsyłane dyplomy uczestnictwa i wyniki?

Dyplom ukończenia BMW Półmaraton Praski i wyniki biegu będą możliwe do pobrania ze strony internetowej w ciągu około 15 dni po imprezie. Z powodów ekologicznych i ekonomicznych nie rozsyłamy wyników i dyplomów w postaci papierowej.