Odbiór pakietów startowych

Pakiety można odebrać w Biurze Zawodów zlokalizowanym w hali nr 19 w Soho Factory, ul.Mińska 25, Warszawa (mapa) w następujących terminach:

24.08 sobota 11:00 – 21:00
25.08 niedziela Biuro nieczynne
26.08 poniedziałek 12:00 – 20:00
27.08 wtorek 12:00 – 20:00
28.08 środa 12:00 – 20:00
29.08 czwartek 12:00 – 20:00
30.08 piątek 12:00 – 20:00
31.08 sobota – dzień startu 9.00 – 17.00 – dla osób spoza Warszawy.

Należy zgłosić się odpowiednio wcześniej – po godz. 17:00 nie będzie możliwości odebrania pakietu.

W celu odbioru pakietu startowego należy posiadać ze sobą:

1. dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji,

2. wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne od 17 sierpnia, po zalogowaniu się na swoje konto),
3. osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych

Jeśli chcesz odebrać pakiet startowy dla innej osoby, musisz mieć ze sobą:

1. upoważnienie do odbioru pakietu,
2. wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji tej osoby (dostępne do wydruku od 17 sierpnia, po zalogowaniu się na konto),
3. kserokopię jej dokumentu tożsamości (do wglądu)
4. swój dokument tożsamości.