Opłata rejestracyjna

Limit uczestników Piątki Praskiej w 2020 r. wynosi 3 500 osób.

Są trzy przedziały Opłaty Rejestracyjnej:
– I przedział dla nadanych numerów startowych od 101 do 1000 lub 31 maja 2020 r wynosi 59 zł,
– II przedział dla nadanych numerów startowych od 1001 do 2500 wynosi 69 zł,
– III przedział dla nadanych numerów startowych od 2501 do 3500 wynosi 79 zł.

Numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

Pakiet startowy

W pakiecie startowym zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, broszurę informacyjną oraz koszulkę okolicznościową. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.