Opłata rejestracyjna

Limit uczestników 4F Piątki Praskiej w 2019 r. wynosi 3 000 osób.

Są trzy przedziały Opłaty Rejestracyjnej:
– I przedział dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 101 do 1500 wynosi 59 zł,
– II przedział dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 1501 do 2500 wynosi 69 zł,
– III przedział dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 2501 do 3000 wynosi 79 zł,

Numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

Pakiet startowy

W pakiecie startowym zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem  startowym,  umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, broszurę informacyjną oraz koszulkę techniczną marki 4F. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.