Odbiór pakietów startowych

Biuro zawodów BMW Półmaratonu Praskiego oraz 4F Piątki Praskiej:
Soho Factory, ul.Mińska 25, Warszawa 
(mapa)

Punkt odbioru pakietu czynny w dniach:

24.08 – 26.08 – w godz. 13:00 – 20:00
27.08 (niedziela) – punkt nieczynny
28.08 – 31.08 – w godz. 13:00 – 20:00
01.09 (piątek) – w godz. 13:00 – 21:00

02.09 (sobota- dzień startu)      w godz. 10.00 – 18.00 – dla osób spoza Warszawy.
Należy zgłosić się odpowiednio wcześniej – po godz. 18:00 nie będzie możliwości odebrania pakietu.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzyma pakiet startowy przygotowany przez Organizatora.

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru pakietów startowych oraz biura zawodów zostaną podane po ostatecznym ustaleniu przez Organizatora.

W celu odbioru pakietu startowego należy posiadać ze sobą:

  1. dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji,
  2. wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie),
  3. osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych

 

Jeśli chcesz odebrać pakiet startowy dla innej osoby, musisz mieć ze sobą:

upoważnienie do odbioru pakietu,
– wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji tej osoby,
– kserokopię jej dokumentu tożsamości,
– swój dokument tożsamości.